VÄLKOMMEN

Domanda grundades 2020 och ger ut böcker som väcker frågor om och söker svar på utmaningar i vår tid.

När jag tog slut –
14 kvinnor om utmattning

”Den här boken är resultatet av ett fantastiskt arbete. Deltagarnas berättelser kommer verkligen till liv och visar att det behövs en samhällsomvandling om vi ska få bukt med problematiken kring utmattning.”
Aleksander Perski,
docent vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet

”Kvinnornas berättelser är både skrämmande och gripande. När jag tog slut är en välskriven och tankeväckande bok till tröst för andra drabbade och deras anhöriga. Det är också en bok för arbetsledare, politiker och andra makthavare som ytterst bär ansvaret för dagens ohållbara arbetsliv.”
Annette Sjöberg, BTJ-häftet

Kontakt

Domanda förlag
info@domandaforlag.se