Handledning för arbetsgrupper

Handledningen ingår kostnadsfritt för arbetsgrupper och chefer vid beställning av minst 10 exemplar av ”När jag tog slut 14 kvinnor om utmattning”.

Handledningsmaterialet är framtaget för chefer och andra som vill leda arbetsgrupper genom reflekterande samtal och skrivövningar. Handledningen utgår ifrån texter ur boken.

Under en period om 8 veckor får ni möjlighet att arbeta aktivt med frågor om stress, arbetsbelastning, återhämtning och mer. Du som samtalsledare följer enkelt de olika stegen med diskussionsfrågor och skrivuppgifter som på ett pedagogiskt sätt lotsar gruppen framåt.

När vi tar aktivt ansvar för vår situation och samtidigt blir lyssnade på och upplever stöttning, ökar vårt engagemang och arbetsglädjen. Då tar vi klokare beslut och blir mer produktiva – och lägger grunden för en hållbar vardag och arbetsliv. För att behålla de positiva effekterna kan du som ledare välja att fortsätta med reflekterande samtal som metod även efter det sista tillfället. På så sätt blir samtalen även framåt en naturlig, levande del i ert friskvårds- och utvecklingsarbete.

Beställ handledningen