Handledning för arbetsgrupper

Vid beställning av ett (eller flera) exemplar av När jag tog slut ingår ett kostnadsfritt handledningsmaterial som PDF.

Materialet är framtaget för chefer och andra som vill leda arbetsgrupper genom reflekterande samtal och skrivövningar. Handledningen utgår ifrån texter ur boken.

Under en period om 8 veckor får ni möjlighet att arbeta aktivt med frågor om stress, arbetsbelastning, återhämtning och mer. Du som samtalsledare följer enkelt de olika stegen med diskussionsfrågor och skrivuppgifter som på ett pedagogiskt sätt lotsar gruppen framåt. För att behålla de positiva effekterna kan du som ledare välja att fortsätta med reflekterande samtal som metod även efter det sista tillfället. På så sätt blir samtalen även framåt en naturlig, levande del i ert friskvårds- och utvecklingsarbete.

Vill du beställa handledningen?

När du gör din bokbeställning, välj att bocka i ”Jag önskar även handledningen för arbetsgrupper”. Du får då PDF:en mejlad till dig.

Vill er arbetsplats ha hjälp med samtalsledning?

Läs mer på Skarp Skribents webbplats.

%d bloggare gillar detta: