Handledning för arbetsgrupper

Vid beställning av 10 (eller fler) exemplar av När jag tog slut ingår ett handledningsmaterial i tryckt format.

Materialet är framtaget för chefer och andra som vill leda arbetsgrupper genom reflekterande samtal och skrivövningar. Handledningen utgår ifrån texter ur boken.

Under en period om 8 veckor får ni som arbetsgrupp samtala kring arbetsbelastning och återhämtning, ledarskap och kollegial samvaro. Du som samtalsledare följer enkelt de olika stegen med diskussionsfrågor och skrivuppgifter som på ett pedagogiskt sätt lotsar gruppen framåt.

Vill du beställa handledningen?

När du gör din bokbeställning, välj att bocka i ”Jag önskar även handledningen för arbetsgrupper”. Du får då handledningen per post tillsammans med böckerna.

Vill er arbetsplats ha hjälp med samtalsledning?

Läs mer på Skarp Skribents webbplats

%d bloggare gillar detta: